bibelord.dk

Websiden bibelord.dk giver Gud den Almægtiges levende ord midt i dagligdagen. Ordet bibelord er valgt, fordi det er et almindeligt brugt ord for bibelcitater.

bibelord.dk viser citater fra Bibelen, når siden åbnes eller opdateres med f.eks. . En automatisk funktion sørger for, at der hver gang vises et nyt af de mere end 1000 citater, der er til rådighed. Der er citater fra alle Bibelens 66 bøger, - lidt flere fra Det Nye Testamente end fra Det Gamle Testamente.

Citaterne er fra den autoriserede danske bibeloversættelse af 1992, udgivet af Det Danske Bibelselskab.

Siden kan vælges som fast startside. Ved Internet Explorer gøres det ved at klikke på "Gør bibelord.dk til startside!" (se forsiden). Har man fast internet forbindelse, kan internet programmet sættes til at åbne automatisk, når maskinen startes, hvorved der straks vises et bibelcitat. I Windows gøres det ved at placere en genvej til internet programmet i startmappen under Windows (... \Menuen Start\Programmer\Start).

Siden fremkommer både ved brug af bibelord.dk og www.bibelord.dk.

Det er mit ønske og håb, at bibelord.dk må være et godt og ukompliceret redskab, som rækker dig ord fra Herren til glæde og håb, opmuntring og trøst, - ord til at leve på, og som bærer I liv og død.

Troels Nørgaard Held, Skjern
- ansvarlig for bibelord.dk

 

 

 

 

Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med
udholdenhed og med den trøst, Skrifterne giver os, kan fastholde håbet. (Rom 15,4)

 Tilbage     Forside